Susa Web Tools
گروه های آموزشی - طرح درس سالانه پایه دوم سال تحصیلی 91-90

گروه های آموزشی

گروه هاي آموزشي - پايه ي دوم سراوان

طرح درس سالانه پایه دوم سال تحصیلی 91-90

تعدادتعطیلات در ماه

۱روز

۲روز

۲روز

۱روز

۳روز

۱روز

۱روز

۱روز

درس ــ ماه

مهر

آبان

آذر

دی   

بهمن 

اسفند

فروردین

اردیبهشت

قرآن

درس ۱و۲

درس۳و۴

درس ۵و۶

درس ۷تا۹

درس۱۰تا۱۲

درس۱۳تا۱۴

درس۱۵

درس    ۱۶تا۱۷

توضیحات

۲درس

۲درس

۲درس

۳درس

۳درس

۲درس

۱درس

۲درس

هدیه های آسمان

درس۱   تا۳

درس۴  تا۶

درس ۷تا۹

درس۱۰تا۱۲

درس۱۳تا۱۵

درس۱۶تا۱۸

درس۱۹   و۲۰

درس۲۱  تا۲۳

توضیحات

۳درس

۳درس

۳درس

۳درس

۳درس

۳درس

۲درس

۳درس

بخوانیم

درس۱   و۲

درس۳  تا۵

درس۶   تا۸

درس ۹تا۱۱

درس۱۲تا۱۴

درس۱۵تا۱۷

درس ۱۸تا۱۹

درس ۲۰تا۲۲

توضیحات

۲درس

۳درس

۳درس

۳درس

۳درس

۳درس

۲درس

۳درس

بنویسیم

صفحه۱تا۲۱

صفحه۲۲تا۴۲

صفحه۴۳تا۶۳

صفحه۶۴تا۸۴

صفحه۸۵تا۱۰۵

صفحه۱۰۶تا۱۲۶

صفحه۱۲۷تا۱۴۰

صفحه۱۴۱    تا۱۵۵

توضیحات

۲۱صفحه

۲۱صفحه

۲۱صفحه

۲۱صفحه

۲۱صفحه

۲۱صفحه

۱۴صفحه

۱۵صفحه

ریاضی

صفحه۱تا۲۱

صفحه۲۲تا۳۹

صفحه۴۰تا۶۰

صفحه۶۱تا۸۲

صفحه۸۳تا۱۰۴

صفحه۱۰۶تا۱۲۶

صفحه۱۲۷تا۱۴۰

صفحه۱۴۱تا۱۵۵

توضیحات

۲۰صفحه

۲۰صفحه

۲۰صفحه

۲۲صفحه

۲۲صفحه

۲۲صفحه

۱۰صفحه

۲۰صفحه

علوم

صفحه۱تا۱۱

صفحه۱۲تا۲۲

صفحه۲۳تا۳۰

صفحه۳۱تا۴۸

صفحه۴۹تا۶۲

صفحه۶۳تا۶۹

صفحه۷۰تا۷۴

صفحه۷۵تا۸۵

توضیحات

۱بخش

۲بخش

۱بخش

۲بخش

۲بخش

۱بخش

۱بخش

۲بخش

همکاران محترم منتظر نظرات ارزنده ی شما در مورد این پست هستیم.                                                      سرگرو آموزشی پایه ی دوم-ایوبی
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۸/۰۶ساعت ۹:۵۹ قبل از ظهر  توسط ايوبي  |